Beeldend kunstenaar Kevin Langedijk is opgeleid als graphic designer in Rotterdam. Aangetrokken door de dynamische advertising-wereld en geïnspireerd door popart kunstenaars koos hij voor een grafische opleiding. Zijn loopbaan bracht hem telkens op het snijvlak van het commerciële bedrijfsleven en de kunstwereld.

Op jonge leeftijd ontwikkelde Langedijk een interesse voor de kleurrijke visuele vormgeving van Amerikaanse comics. In het bijzonder de periode die wordt aangeduid als de Golden Age van het stripverhaal, die begon in de late jaren 30 van de 20e eeuw en duurde tot na de tweede wereldoorlog. Tijdens deze periode ontstonden de moderne comics en deden superhelden zoals Batman, Captain America en Wonder Woman op grote schaal hun intrede.
 
Naast comics zijn Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons en Bansky bronnen van inspiratie. Dit is terug te vinden in zijn kleurrijk werk dat te omschrijven is als een mix van popart, neo-pop en graffiti. Uit een ogenschijnlijke drukte aan kleuren weet hij visuele rust en eenheid te creëren. Hij schept hiermee samenhang in een chaotische omgeving.
In 2012 startte Langedijk zijn professionele carrière als beeldend kunstenaar. Hij werkt in opdracht en maakt vrij werk vanuit zijn atelier in Vlaardingen.ADDICTED serie

Met de serie 'ADDICTED' keert Langedijk terug naar eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw. Met de val van de Berlijnse Muur lijkt het voorgoed goed te gaan in de wereld. Het was een periode waarin de welvaart in grote delen van de wereld snel toenam. Een tijd van snel geld, overdadige luxe en lifestyle merken zoals Prada en Versace. Je ontwikkelde een imago met de merken waarmee je je omringde. Het was ook de periode waarin het gebruik van de chemische drug ecstasy op housefeesten toenam.

VIRTUES & VICES

Deugden en ondeugden zijn in het christendom verbonden met enerzijds goede werken en anderzijds zonden. Ze vormen een dankbaar onderwerp voor de schilderkunst, vooral in kerken. Ze delen de wereld in tweeën. Goed en kwaad. Alsof elke deugd alleen goede kanten kent en elke ondeugd alleen slechte.  

Geloof is één van de zeven deugden en wordt voorgesteld door een kruis. Kogels en verslavende pillen worden geassocieerd met het kwade en zijn een ondeugd.  Maar kan een kruis gevuld met pillen hoop geven? Of een kruis met kogels geborgenheid en veiligheid brengen?  En wat te denken van een kruis gemaakt van het facebook-logo? Social media verbinden immers mensen door de hele wereld en worden verheerlijkt, maar kennen ook veel negatieve kanten.
 

Welke gevoelens roepen Jezus en Maria op als ze zijn opgebouwd uit striphelden? Valt de fascinatie voor marvel-films en populaire cultuur, in de categorie ondeugd of deugd? In de kapel van ’Virtues and Vices’  vraagt Langedijk bij jezelf op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen.

 There's a superhero in all of us

In een wereld die onvoorspelbaar snel verandert, waar men als individu geen grip heeft op de veranderingen, is de behoefte aan zekerheid en veiligheid groot. Al decennia lang wordt hierop ingespeeld in stripboeken en bioscoopfilms. de superhelden in de werken van Langedijk zijn opgebouwd uit collages van honderden stripfiguren. Voor Langedijk staat dit symbool voor de wilskracht van individuele mensen die samen een superkracht vormen. Samen kunnen we de grote uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan.SEE BEYOND COLOR

Groen staat voor rust, geel voor warmte en blauw voor vertrouwen. De verleiding is groot om bij kleuren in stereotypen te denken. Echter de waarde die we hechten aan kleur en de emotie die daarbij hoort, is per persoon verschillend. Zo wordt rood niet alleen gelinkt aan liefde, warmte en kracht, maar wordt het ook geassocieerd met woede en urgentie. Sommigen geeft het energie, maar bij anderen kan het zorgen voor onrust. 

 

We hebben allemaal een lievelingskleur waarbij we ons goed voelen. De werken uit de serie ‘See beyond color’ zijn opgebouwd uit een veelheid aan kleuren en stralen levensvreugde uit. Met deze werken vraagt Langedijk om verder te kijken dan de eigen lievelingskleur en je open te stellen voor nieuwe kleurencombinaties die een geluksgevoel kunnen geven.

 heartwork heroes (capt. unity)

Heart Work Heroes is een reactie op de helden van deze tijd; de mensen in de zorg.

Vaak vergeten en ondergewaardeerd, willen wij deze mensen voor het voetlicht brengen en tegelijkertijd de volgende generatie enthousiast maken voor de zorg. Dit doen we door samen met kunstenaars van over de hele wereld de Heart Work Heroes beelden te creëren. 

 

Na de openlucht expositie in een stad worden de opvallende en unieke kunstwerken geveild door een gerenommeerd veilinghuis.

De opbrengst van de veiling wordt ingezet om de zorg te ondersteunen. Dit doen we door te doneren aan initiatieven die als doel hebben jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de zorg én initiatieven die bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de zorg voor huidige en toekomstige medewerkers.